Frykman Kramer AS. Rådhusplassen 31 1430 ÅS

                       Telefon: 22 99 47 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARV OG SKIFTE

Ved samlivsbrudd må det gjennomføres et økonomisk oppgjør mellom partene. Når partene har vært gift kalles dette et skifte. Ekteskapsloven og skifteloven regulerer hvordan dette oppgjøret skal foregå, men først må det avklares hvem som eier hva. For samboere som skiller lag, er det enkle utgangspunktet at hver tar sitt og at det ikke skjer noen deling av formuen. Etter et langt samliv med sammenblandet økonomi og felles bolig er det ikke alltid så enkelt i praksis å vite hvem som eier hva, eller bli enige om hvordan de enkelte eiendelene skal fordeles. Vi bistår både med rådgivning, forhandlinger og konfliktløsning i saker om økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd.

 

Gjennom arveloven reguleres hva som skjer med formuen når en person dør. For mange er arvelovens regler i samsvar med ens egne ønsker om hvordan formuen skal fordeles. De som tilgodeses etter arvelovens regler er gjerne også de som står arvelater nærmest; ektefelle og barn. I en del tilfeller er familiestrukturen mer komplisert, og krever et mer bevisst forhold til hvordan formuen vil fordeles den dag man dør. Arvelater kan til en viss grad bestemme hva som skal skje med sin formue når han eller hun dør. Dette må gjøres i testaments form. Hvordan arvelater kan disponere over sin formue ved testament, avhenger av hvilke grupper av arvinger han eller hun etterlater seg. Større gaver vil kunne skape konflikt mellom arveberettigede. I utgangspunktet står man fritt til å gi bort formuen sin så lenge man lever, men det finnes unntak.  

 

Vi bistår med rådgivning og veiledning ved planlegging av arvefordeling og ved konkrete skifteoppgjør hvor arv skal fordeles. Vi tilbyr også oppsett av testamenter.