Frykman Kramer AS. Rådhusplassen 31 1430 ÅS

                       Telefon: 22 99 47 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advokatene

Advokat Lene Frykman

Advokat Christian A. Kramer

Advokat Irene Falch

Cand.jur. 2000

Advokatbevilling 2005

Erfaring fra offentlig forvaltning og advokatvirksomhet.

 

Telefon 997 00 110

E-postadresse LF@frykmankramer.no

Cand.jur. 2001

Advokatbevilling 2006

Erfaring fra offentlig forvaltning og advokatvirksomhet

 

Telefon 990 37 992

E-postadresse CK@frykmankramer.no

Master i rettsvitenskap 2008, Bachelor i sosialt arbeid 2006

Advokatbevilling 2016

Erfaring fra offentlig forvaltning og Forbrukerrådet.

 

Telefon 996 18 260

E-postadresse ifalch@frykmankramer.no