Frykman Kramer AS. Rådhusplassen 31 1430 ÅS

                       Telefon: 22 99 47 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBEIDSRETT

Både arbeidsgiver og arbeidstaker trenger juridisk bistand i en oppsigelsesprosess. For den ansatte er det svært viktig å få informasjon om hvilke rettigheter man har og hvilke regler som gjelder. I tillegg er det ofte av stor betydning å ha noen å søke råd hos for eksempel når det kommer et tilbud om sluttpakke. De fleste vil også gjerne ha med seg en rådgiver i forhandlingsmøter med arbeidsgiver. Det er ofte lettere å oppnå forlik når partene har engasjert advokater enn når sjef og ansatt forhandler direkte med hverandre.

 

 

Våre advokater har lang erfaring med arbeidsrett både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Heldigvis lar de fleste saker seg løse i minnelighet. Dette er som regel begge parter tjent med. Vi legger stor vekt på å gi klar og tydelig informasjon og konkrete råd i forhandlingsprosessen, slik at du som kunde skal ha best mulig forutsetning for å avgjøre om du vil forlike saken eller bringe den inn for domstolene. Vi anbefaler å engasjere advokat så tidlig som mulig for å unngå at konflikten tilspisser seg og gjør forhandlinger vanskelige. Hos oss kan du få råd og veiledning til å finne en løsning selv, og bistand i forhandlinger og rettssak hvis du vil gå videre med saken.