Frykman Kramer AS. Rådhusplassen 31 1430 ÅS

                       Telefon: 22 99 47 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARNEVERN

Alle våre advokater har særlig kunnskap og erfaring innen barnevernrett, og vi har arbeidet med saker om omsorgsovertakelse, atferdstiltak og akuttplasseringer i mange år. Vi har jevnlig slike saker i fylkesnemndene og i domstolene.

 

Vår innfallsvinkel til dette rettsfeltet, er gjennom barneretten. Det handler om å finne den beste løsningen for det enkelte barn, med minst mulig bruk av tvang, og på en måte som gjør at de private partene - men først og fremst barnet - får sine grunnleggende rettigheter ivaretatt.

 

Det er strenge regler som gjelder for barnevernets bruk av tvang overfor barn og familier, og selv om barneverntjenesten ønsker å handle korrekt og i barnets beste interesse, så trenger de ofte hjelp fra de private partene til å opplyse sakene fra alle sider og til å kvalitetssikre sitt arbeid.

 

Barneverntjenesten har stor makt, og sterke virkemidler i sitt arbeid. Derfor er det spesielt viktig at også barnet og foreldrene har sterk faglig kompetanse i ryggen, når saken skal legges frem i nemnda og i retten. Vår solide erfaring gjør at vi kan tilby våre klienter denne tryggheten.

 

I saker hvor barneverntjenesten utøver tvang, har barn og foreldre alltid krav på gratis advokathjelp.