Frykman Kramer AS. Rådhusplassen 31 1430 ÅS

                       Telefon: 22 99 47 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIERETT

Familierettens regler går i hovedtrekk ut på å løse eller forhindre konflikter, samt å avklare rettslige forhold i familien og overfor det offentlige.

 

 

* Samboerkontrakter

 

* Testament og arveplanlegging

 

* Felleseieskifte og samlivsbrudd

 

* Foreldresamarbeid og foreldretvister