Frykman Kramer AS. Rådhusplassen 31 1430 ÅS

                       Telefon: 22 99 47 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fast eiendom omfatter ganske mye, men for de fleste handler det om bolig, hage og hytte. Fellesnevneren for fast eiendom er at det dreier seg om forhold av stor personlig og økonomisk betydning. Og vi har et mangfold av rettsregler som gjelder i saker som handler om fast eiendom. Derfor er det kanskje ikke så rart at mange får sitt første møte med advokat i slike saker.

 

I tvister som gjelder fast eiendom, finnes det ofte muligheter til å få advokatkostnader dekket gjennom rettshjelpforsikringer, som mange har uten å vite om det. Dette kan vi hjelpe deg med. Alle våre advokater jobber med problemstillinger knyttet til fast eiendom. Vi arbeider blant annet med følgende sakstyper:

 

- Kontrakter ved kjøp og salg av fast eiendom

- Saker etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven

- Saker om eierskifteforsikring

- Etablering og opphør av sameie

- Servitutter og andre rettigheter over andres eiendom

- Naborett

- Jordskiftesaker

- Miljørett og forurensning

- Saker etter plan- og bygningsloven og andre typer offentlig myndighetsutøvelse med betydning for privat eiendomsrett

FAST EIENDOM