Frykman Kramer AS. Rådhusplassen 31 1430 ÅS

                       Telefon: 22 99 47 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTRAKTSRETT

Vi inngår kontrakter/avtaler på mange ulike områder. For forskjellige typer avtaler, gjelder forskjellige regler.

 

For at en avtale skal ha noen praktisk verdi, må det være mulig for partene og domstolene å finne ut hva den inneholder, altså hvilke plikter og rettigheter den gir partene. Den må være tydelig.

 

Det er ofte lurt å få advokatbistand til å sette opp kontrakt, og til å vurdere en avtale som noen andre har laget, før man signerer. På den måten kan man spare seg for mange problemer og utgifter senere.

Vi tilbyr mange ulike typer kontrakter, f.eks.:

 

- husleiekontrakter

- samboeravtaler og ektepakter

- salgsavtaler for eiendom, bil, båt og andre ting

- arbeidskontrakter og fratredelsesavtaler

- testamenter

- avtaler om barnefordeling