Frykman Kramer AS. Rådhusplassen 31 1430 ÅS

                       Telefon: 22 99 47 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priser og vilkår

Oppdragsvilkår

Dekningsmuligheter

Vi undersøker alltid muligheten for dekning av advokatkostnader, for eksempel gjennom forsikring eller fri rettshjelp.

Våre timepriser er fra 1600 til 2000 med tillegg av merverdiavgift (2000-2500 inkl. mva) avhengig av sakstype og sakens kompleksitet og omfang.

Ved forhåndsbetaling tilbyr vi redusert timepris.

Det finnes en rekke ulike dekningsmuligheter for advokatkostnader.

Som klient hos oss har du både rettigheter og plikter. Disse fremgår av våre generelle oppdragsvilkår.

 

I mange saker kan man få dekket sine advokatutgifter gjennom privat forsikring. Slike private forsikringer er  innboforsikring, hus/fritidsboligforsikring, bil/båt forsikring, reiseforsikring, landbruksforsikring og byggeforsikring.

Har du blitt påført skade på arbeidsplassen vil du kunne ha krav på erstatning. Ved yrkesskade vil du kunne få dekket utgifter til advokatbistand gjennom arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Hvis vilkårene for voldsoffererstatning er oppfylt, vil rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes av Kontoret for voldsoffererstatning. Bistand til selve søknaden om voldsoffererstatning dekkes normalt ikke gjennom denne ordningen, men kan dekkes som fri rettshjelp.

Ved ulykke som involverer motorvogn hvor forsikring etter bilansvarsloven kommer til anvendelse, dekkes utgifter til advokat av det ansvarlige forsikringsselskapet.  

Alle villa- og innboforsikringer har rettshjelpdekning som kan benyttes ved en rekke ulike saker for domstolene. I tillegg tilbyr enkelte forsikringsselskaper egne forsikringer som dekker advokatbistand i forbindelse med rettssaker.

 

Organisasjonsnummer:

989 746 944

 

 

 

Privatpersoner kan i noen tilfeller få dekket sine advokatkostnader helt eller delvis av staten. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp, for eksempel barnevern og straffesaker. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Ta kontakt og vi vurderer dine muligheter for å få fri rettshjelp. Skjema for fri rettshjelp kan lastes ned her